วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2551

Quite disagreeable

I met Mr. Bingley's friend Mr. Darcy
this evening. I found him quite disagreeable.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น